Port And Warehouse

บริการขนถ่ายและลำเลียงสินค้าทางน้ำ

BHL Logistics ให้บริการท่าเทียบเรือขนถ่ายและจัดเก็บสินค้าเทกองเพื่อนำเข้าและส่งออก ด้วยจักรกลหนักและอุปกรณ์ขนถ่ายครบครัน รับประกับคุณภาพการให้บริการ ควบคุมความปลอดภัยด้วยระบบ CCTV ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ใกล้จุดยุทธศาสตร์สำคัญ สามารถเชื่อมต่อการขนส่งหลายรูปแบบได้ (Multimodal Transportation)

ท่าเรือศรีราชา

ท่าเรือศรีราชา

• หน้าท่าลึก 3 เมตร สามารถเทียบเรือขนาด 80,000 ตันได้
• สายพานลำเลียง สามารถขนถ่ายสินค้าได้เร็วถึง 450 ตันต่อชั่วโมง
• มีประสบการณ์การบริหารงานด้าน Export Bulk Cargo มากกว่า 38 ปี
• มีทีมซ่อมบำรุงตลอด 24 ชั่วโมง
• เดินทางสะดวก ห่างจากท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังเพียง 6 กิโลเมตร

 

คลังสินค้าศรีราชา

คลังสินค้าศรีราชา

• คลังสินค้าจำนวน 2 หลัง สามารถจัดเก็บสินค้าได้ 80,000 ตัน
• ถังไซโล 20 ถัง สามารถจัดเก็บสินค้าได้ 25,000 ตัน
• มีลานเทกองขนาดใหญ่ สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากกว่า 100,000 ตัน

ท่าเรือบางปะกง

ท่าเรือบางปะกง

ศูนย์กลาง logistics ในภาคตะวันออกซึ่งเชื่อมโยงการขนส่งทางบกและทางน้ำ สามารถรับสินค้าได้ทุกรูปแบบทั้งสินค้าเทกอง และสินค้าบรรจุหีบห่อ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

• มีท่าเรือขนาดใหญ่ติดแม่น้ำบางปะกง ตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์และนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
• หน้าท่ากว้าง 320 เมตร สามารถเทียบเรือบรรทุกสินค้าได้ 4-6 ลำต่อครั้ง
• มีจักรกลหนักใช้สำหรับขนถ่ายสินค้า สามารถขนถ่ายได้ 13,500 ตันต่อวัน
• มีระบบ CCTV ติดตามการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

คลังสินค้าบางปะกง

คลังสินค้าบางปะกง

• คลังสินค้าจำนวน 8 หลัง สามารถจัดเก็บสินค้าได้ 88,000 ตัน
• ถังไซโล 96 ถัง สามารถจัดเก็บสินค้าได้หลายชนิด มีความจุ 43,000 ตัน

คุณภาพการให้บริการ มาตรฐานระดับสากล

มาตรฐานระดับสากล