Custom Brokerage Service

บริการพิธีการศุลกากร

ให้บริการด้านพิธีการศุลกากรนำเข้าและส่งออกสินค้าด้วยระบบอีดีไอ (EDI) และระบบไร้เอกสาร (Paperless System)

• รวดเร็ว ถูกต้อง ครบวงจร
• ให้บริการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปี

พิธีการศุลกากร

พิธีการทางศุลกากร

เรามีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากกรมศุลกากร ที่มีประสบการณ์การให้บริการทั้งศุลกากรขาเข้าและศุลกากรขาออก รวมถึงพิธีการทางศุลกากรต่างๆ  คุณสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าของคุณจะผ่านด่านศุลกากรได้ตามกฎหมาย และประหยัดค่าใช้จ่ายสูงสุด

การขอคืนภาษี

เรามีทีมที่ให้คำแนะนำในการตรวจสอบข้อได้เปรียบทางการค้าและอัตราภาษีเงินคืนของสินค้าในแต่ประเภทของประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆ

สิทธิพิเศษทาง BOI FTA และ ATIGA

เรามีทีมที่มีประสบการณ์ในการใช้สิทธิพิเศษ BOI FTA และ ATIGA ทั้งศุลกากรขาเข้าและขาออก ตามข้อกำหนดของกรมศุลกากร