contact us

ติดต่อเรา

telephone

ฝ่ายขายรถขนส่ง : +66(85) 835 4749, +66(85) 835 2061, +66(85) 835 3092

ฝ่ายขายเรือ คลัง : +66(85) 835 3817, +66(85) 835 8151

email

infobhll@mibholding.com

 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

address

สำนักงานใหญ่ : 109/2 หมู่ 3 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

telephone

ฝ่ายบุคคล : +66(85) 835 0944

 

ที่ตั้งสาขาปราจีนบุรี

address

สำนักงานสาขาปราจีนบุรี : 274 หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

telephone

ฝ่ายบุคคล : +66(85) 835 1876

 

ที่ตั้งท่าเรือและคลังสินค้า

address

ท่าเรือและคลังสินค้า : 57/10 หมู่ 11 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130