International ocean freight forwarder

การขนส่งสินค้าทางเรือและอากาศระหว่างประเทศ

BHL Logistics ช่วยลดความยุ่งยากของขั้นตอนการนำเข้าและส่งออกสินค้า โดยการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยจัดการทุกขั้นตอนให้แก่ท่าน ทั้งการขนส่งทางเรือและอากาศ แบบเต็มตู้ (FCL) และแบบไม่เต็มตู้ (LCL)ด้วยระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล

• เส้นทางการขนส่งครอบคลุมทุกมุมโลก
• บริการด้วยเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่และเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลก
• ติดตามสถานะสินค้าได้ตลอดการขนส่ง

เรือบรรทุกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์

เรือบรรทุกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์

ให้บริการจองระวางเรือ การบรรจุสินค้า การขนส่ง และดำเนินพิธีการขาเข้าและขาออกอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบบริการด้านความปลอดภัยมาตรฐานระดับสากล

เรือขนส่งสินค้าเทกอง

ให้บริการเรือเดินสมุทรระหว่างประเทศถึง 6 ลำ ขนส่งสินค้า เช่น ถ่านหิน แร่เหล็ก ไม้สับ และมันเส้น

เรือ MV. NPS CAPE

เรือ MV. NPS CAPE

เรือ Bulk Carrier ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขนาด 170,000 DWT

เรือ MV. NPS OCEAN STAR

เรือ MV. NPS OCEAN STAR

เรือ Bulk Carrier ขนาด 53,075 DWT

เรือ MV. NPS ORANA

เรือ MV. NPS ORANA

เรือ Woodship Carrier ขนาด 44,849 DWT

เรือ MV. TOFTE

เรือ MV. TOFTE

เรือ Woodship Carrier ขนาด 43,924 DWT

เรือ MV. NPS MOSA

เรือ MV. NPS MOSA

เรือ Bulk Carrier ขนาด 53,556 DWT

เรือ MV. Alizay 1

เรือ MV. Alizay 1

เรือ Woodchip Carrier ขนาด 48,309 DWT