รางวัล Best Practice 2017 สาขาผู้ประกอบการธุรกิจด้านโลจิสติกส์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ รุ่นที่ 9 ปี 2560

รางวัล Best Practice 2017 สาขาผู้ประกอบการธุรกิจด้านโลจิสติกส์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ รุ่นที่ 9 ปี 2560

โครงการ DITP เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์

 

 

บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ จำกัด นำโดย คุณพิพัฒน์ หรดาล Managing Director พร้อมด้วยคุณเริงณรงค์ วิชัยศิริมงคล Land Transport Director เข้ารับ รางวัล Best Practice 2017 สาขาผู้ประกอบการธุรกิจด้านโลจิสติกส์   จากคุณกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ ผอ.สำนักส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ รุ่นที่ 9 ปี 2560 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถลดกระบวนการทำงานซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวกลับ Back Hauling และเพิ่มประสิทธิภาพขนส่งให้ตรงเวลายิ่งขึ้น และการซ่อมบำรุงรถขนส่ง