เตรียมพบกับ "BHL Logistics " ในงานโลจิสติกส์ระดับ ASEAN+6 Tilog&LogistiX 2016

เตรียมพบกับ "BHL Logistics " ในงานโลจิสติกส์ระดับ ASEAN+6 Tilog&LogistiX 2016

เตรียมพบกับ "BHL Logistics" ในงานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกส์ระดับอาเซียน Tilog & LogistiX 2016 ในวันที่ 21-23 กันยายน 2559 Hall 101-102 ณ ศูนย์ประชุมนิทรรศการไบเทค บางนา เพื่อร่วมยกระดับงานแสดงสินค้า TILOG 2016 ให้เป็นงานระดับภูมิภาคอาเซียน และแสดงศักยภาพโลจิสติกส์ในประเทศไทย พร้อมทั้ง เป็นเวทีให้ข้อมูล องค์ความรู้ และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยใช้ประโยขน์ และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง

CR : (E-Newsletter#4) http://www.tilog-logistix.com