News and Events

รางวัล Best Practice 2017 สาขาผู้ประกอบการธุรกิจด้านโลจิสติกส์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ รุ่นที่ 9 ปี 2560

รางวัล Best Practice 2017 สาขาผู้ประกอบการธุรกิจด้านโลจิสติกส์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ รุ่นที่ 9 ปี 2560

โครงการ DITP เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์

 

 

บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ จำกัด นำโดย คุณพิพัฒน์ หรดาล Managing Director พร้อมด้วยคุณเริงณรงค์ วิชัยศิริมงคล Land Transport Director เข้ารับ รางวัล Best Practice 2017 สาขาผู้ประกอบการธุรกิจด้านโลจิสติกส์   จากคุณกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ ผอ.สำนักส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ รุ่นที่ 9 ปี 2560 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถลดกระบวนการทำงานซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวกลับ Back Hauling และเพิ่มประสิทธิภาพขนส่งให้ตรงเวลายิ่งขึ้น และการซ่อมบำรุงรถขนส่ง

 

BHL Logisitcs ร่วมแสดงสินค้าโลจิสติกส์ Tilog & Logistix 2016 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

BHL Logisitcs ร่วมแสดงสินค้าโลจิสติกส์ Tilog & Logistix 2016 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

BHL Logisitcs ร่วมงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ “Thailand International Logistics (Tilog & LogistiX) 2016” โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ Reed Tradex ณ ศูนย์ประชุมนิทรรศการไบเทค บางนา เป็นการร่วมงานอย่างต่อเนื่องในปีที่ 5 Concept โลจิสติกส์กลุ่มประเทศ ASEAN + 6 งานแสดงเทคโนโลยี โซลูชั่น และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณไพบูลย์ พลสุวรรณา ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาผู้ส่งออก และกลุ่มอธิการบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมบูธ พร้อมทั้ง กลุ่มผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้ส่งออกนำเข้า จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลูกค้าและพันธมิตรสายงานโลจิสติกส์จำนวนมาก ที่เข้าร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน เพื่อรับมือกับโอกาสและความท้าทายในยุค AEC และยุคอาเซียน+6 ที่กำลังจะมาถึง และระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

เตรียมพบกับ "BHL Logistics " ในงานโลจิสติกส์ระดับ ASEAN+6 Tilog&LogistiX 2016

เตรียมพบกับ "BHL Logistics " ในงานโลจิสติกส์ระดับ ASEAN+6 Tilog&LogistiX 2016

เตรียมพบกับ "BHL Logistics" ในงานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกส์ระดับอาเซียน Tilog & LogistiX 2016 ในวันที่ 21-23 กันยายน 2559 Hall 101-102 ณ ศูนย์ประชุมนิทรรศการไบเทค บางนา เพื่อร่วมยกระดับงานแสดงสินค้า TILOG 2016 ให้เป็นงานระดับภูมิภาคอาเซียน และแสดงศักยภาพโลจิสติกส์ในประเทศไทย พร้อมทั้ง เป็นเวทีให้ข้อมูล องค์ความรู้ และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยใช้ประโยขน์ และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง

CR : (E-Newsletter#4) http://www.tilog-logistix.com

 

BHL Logistics ร่วมแสดงสินค้าโลจิสติกส์ในงาน Tilog & LogistiX 2015

BHL Logistics ร่วมแสดงสินค้าโลจิสติกส์ในงาน Tilog & LogistiX 2015

BHL Logisitcs เข้าร่วมแสดงสินค้าโลจิสติกส์ ในงาน Tilog & LogistiX 2015 จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ Reed Tradex ณ ศูนย์ประชุมนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพ เมื่อวันที่ 2-4 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา นับเป็นปีที่ 4 แล้วที่ได้เข้าร่วมงานนี้อย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้ Concept การจัดงาน คือ ASEAN+6 Logistics Connectivity ซึ่งได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค และคุณนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ เข้าเยี่ยมชมบูธของบริษัท พร้อมทั้ง กลุ่มนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และพันธมิตรสายงานโลจิสติกส์จำนวนมาก ที่เข้าร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน ความรู้ ในการมองหาโอกาสการพัฒนางานด้านโลจิสติกส์ของไทยในเวทีการเตรียมความพร้อมเปิดการค้าเสรีในปี 2558 นี้

 

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัยระดับประเทศ ปีที่ 3

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัยระดับประเทศ ปีที่ 3

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2558 กลุ่มบริษัท BHL Logistics นำโดยคุณภูสิต มาศหนู หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับรางวัลสถานประกอบการกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับประเทศ เป็นปีที่ 3 อย่างต่อเนื่อง โดยมีอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้มอบรางวัล ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ที่ศูนย์นิทรรศการประชุมไบเทค บางนา และบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และสร้างการดูแลสวัสดิการของพนักงาน พร้อมทั้ง ความปลอดภัยของทุกหน่วยงานในองค์กรต่อไป