NEWS & EVENT


NEWS & EVENT

คู่ค้าธุรกิจดีเด่น CPF 2019

บริษัทในกลุ่ม BHL Logistics ได้รับการยกย่อง “คู่ค้าธุรกิจดีเด่น CPF” 2019

บริษัท ทะเลไทย ขนส่ง 2 จำกัด เป็นธุรกิจที่ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลของ BHL Logistics ที่ร่วมดูแลชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คู่ค้าธุรกิจกว่า 200 องค์กร จึงได้รับการยกย่องให้เป็น "คู่ค้าธุรกิจดีเด่น" ในงาน "CPF CAPACITY BUILDING FOR PARNERSHIP 2019"  โดยในงาน คุณพิพัฒน์ หรดาล กรรมการผู้จัดการบริษัท ทะเลไทย ขนส่ง 2 จำกัด ได้รับเกียรติให้ขึ้นเวทีร่วมเสวนาภายใต้แนวคิด “การปรับตัวของธุรกิจห่วงโซ่อุปทานสู่ความยั่งยืน ร่วมคิด ร่วมสร้าง สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” ร่วมแชร์ประสบการณ์ และจุดประกายส่งเสริมการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ...
Read More

BHL Total logistics รับรางวัลมาตรฐาน ISO 9001 ด้านโลจิสติกส์มุ่งสู่มาตรฐาน ปี 2018

BHL Total logistics รับรางวัลมาตรฐาน ISO 9001 ด้านโลจิสติกส์มุ่งสู่มาตรฐาน ปี 2018 คุณจตุพร ดำเนินชาญวนิชย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ จำกัด เป็นตัวแทนรับโล่ประกาศเกียรติคุณ DBD- LOGISTICS MANAGEMENT AWARD 2018 จาก นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในโอกาสที่ บริษัท บีเอชแอล โททอล  โลจิสติกส์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการที่ได้ผ่านการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001 ครั้งที่ 2 ในโครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการ ด้านโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน 9001 ปี 2018 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี ...
Read More

BHL Total Logistics นำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

BHL Total Logistics นำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ เมื่อวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ เข้าร่วมงาน Tilog-Logistix 2018 ภายใต้แนวคิด “Logistics Solution with complete line of service.” โดยบริการจากเรา ไม่ว่าจะเป็นเรือเบา เรือยนต์ ทุ่น เรือขนส่งสินค้า ท่าเรือ คลังสินค้า และรถบรรทุกทั้งรถเทรลเลอร์พื้นเรียบ รถดั๊มพ์ รถคอนเทนเนอร์ รถน้ำมัน รถเต้าปูน รวมถึงการส่งสินค้าข้ามประเทศ (Cross border) เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันตามแต่ละธุรกิจของลูกค้าเข้ากับธีมงานที่ปีนี้ได้จัดวันผู้เข้าร่วมงานเป็น Factory logistics day, Import – Export day และ E-Commerce and E-Logistics day พร้อมทั้งกิจกรรมสนุก ๆ มอบของรางวัลสุดลิมิตเต็ดจาก BHLTL ให้ผู้เข้าร่วมงานได้มาร่วมสนุกกันเรากว่า 300 ชิ้น และได้รับเกียรติจากนายสกนธ์ วรัญูญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และเยี่ยมชมบูธ นอกจากนี้ในงานยังมีบริษัทชั้นนำกว่า 415 ราย จาก 25 ประเทศ และมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสามวันกว่า 8,000 รายณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ...
Read More

พบกับ BHL Total Logistics ในงาน TILOG-LOGISTIX 2018 พบกันที่บูธ C10

พบกับ BHL Total Logistics ในงาน TILOG-LOGISTIX 2018 พบกันที่บูธ C10 TILOG-LOGISTIX 2018 กลับมาอีกครั้ง โดยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กับบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ภายใต้แนวคิด “ASEAN Logistics Solutions - CLMVT Sourcing Partners” โดยผนึกกำลังสร้างศูนย์กลางนัดพบเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางการค้าและการแข่งขันแก่นักอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศ CLMV ผ่านเทคโนโลยี 415 แบรนด์จาก 25 ประเทศ นี่คืองานเดียวที่มอบความครบวงจรทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม เครื่องจักร ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ สัมมนาเพิ่มองค์ความรู้ พร้อมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการค้าเช่นการสร้างเครือข่ายและจับคู่ทางธุรกิจแก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านอย่างตรงเป้าหมาย มาร่วมเสริมโอกาสทางการค้าของคุณให้ก้าวไกลไปกับเรา! ที่มา https://www.tilog-logistix.com/ ...
Read More

ขอแสดงความยินดีกับการรับรองมาตรฐาน GMP+

ขอแสดงความยินดีกับการรับรองมาตรฐาน GMP+ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางน้ำ เจ้าเดียวและเจ้าแรกของไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP+ โดยสถาบัน Control Union เนเธอร์แลนด์ เพื่อรับรองคุณภาพกระบวนการขนส่งทางน้ำ 3 บริษัทของกลุ่มโลจิสติกส์ ได้แก่ บริษัทบริหารด้านทุ่นขนถ่ายสินค้า บจก. อินเตอร์สตีวีโดริ่ง 7 ,บริษัทบริหารด้านคลังสินค้าและท่าเรือ บจก. ไอพี 5 และบริษัทบริหารเรือยนต์และเรือโป๊ะขนส่งสินค้า บจก. ทะเลไทยขนส่ง 2 ทั้งนี้ ทางกลุ่มโลจิสติกส์มั่นใจว่า รางวัลมาตรฐาน GMP+ สร้างศักยภาพการบริการให้เกิดประสิทธิภาพแก่ลูกค้าของเรา ...
Read More

รางวัลมาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก

รางวัลมาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก นายพิพัฒน์ หรดาล  กรรมการผู้จัดการบริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบโล่เกียรติคุณ จากนายธีระพงษ์ รอดระเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม ในโอกาสเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก หรือ Q Mark ในงานสัมมนา “เสริมศักยภาพการขนส่งไทย สู่ศูนย์กลางการขนส่งอาเซียน” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ...
Read More

บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ จำกัด ได้รับรางวัล Best Practice 2017

บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ จำกัด ได้รับรางวัล Best Practice 2017 บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ จำกัด ได้รับรางวัล Best Practice 2017 สาขาผู้ประกอบการธุรกิจด้านโลจิสติกส์ จากการเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ รุ่นที่ 9 ปี 2560 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมกาค้าระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถลดกระบวนการทำงานซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวกลับ  Back Hauling และเพื่มประสิทธิภาพขนส่งให้ตรงเวลายิ่งขึ้น และการซ่อมบำรุงรถขนส่ง ...
Read More

BHL Total Logistics

© BHL Total Logistics Co.,LTD. All Rights Reserved