NEWS & EVENT


NEWS & EVENT

คู่ค้าธุรกิจดีเด่น CPF 2019

บริษัทในกลุ่ม BHL Logistics ได้รับการยกย่อง “คู่ค้าธุรกิจดีเด่น CPF” 2019

บริษัท ทะเลไทย ขนส่ง 2 จำกัด เป็นธุรกิจที่ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลของ BHL Logistics ที่ร่วมดูแลชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คู่ค้าธุรกิจกว่า 200 องค์กร จึงได้รับการยกย่องให้เป็น "คู่ค้าธุรกิจดีเด่น" ในงาน "CPF CAPACITY BUILDING FOR PARNERSHIP ...
Read More

BHL Total logistics รับรางวัลมาตรฐาน ISO 9001 ด้านโลจิสติกส์มุ่งสู่มาตรฐาน ปี 2018

BHL Total logistics รับรางวัลมาตรฐาน ISO 9001 ด้านโลจิสติกส์มุ่งสู่มาตรฐาน ปี 2018 คุณจตุพร ดำเนินชาญวนิชย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ จำกัด เป็นตัวแทนรับโล่ประกาศเกียรติคุณ DBD- LOGISTICS ...
Read More

BHL Total Logistics นำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

BHL Total Logistics นำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ เมื่อวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ เข้าร่วมงาน Tilog-Logistix 2018 ภายใต้แนวคิด “Logistics ...
Read More

พบกับ BHL Total Logistics ในงาน TILOG-LOGISTIX 2018 พบกันที่บูธ C10

พบกับ BHL Total Logistics ในงาน TILOG-LOGISTIX 2018 พบกันที่บูธ C10 TILOG-LOGISTIX 2018 กลับมาอีกครั้ง โดยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กับบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ภายใต้แนวคิด ...
Read More

ขอแสดงความยินดีกับการรับรองมาตรฐาน GMP+

ขอแสดงความยินดีกับการรับรองมาตรฐาน GMP+ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางน้ำ เจ้าเดียวและเจ้าแรกของไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP+ โดยสถาบัน Control Union เนเธอร์แลนด์ เพื่อรับรองคุณภาพกระบวนการขนส่งทางน้ำ 3 บริษัทของกลุ่มโลจิสติกส์ ได้แก่ บริษัทบริหารด้านทุ่นขนถ่ายสินค้า บจก. อินเตอร์สตีวีโดริ่ง 7 ,บริษัทบริหารด้านคลังสินค้าและท่าเรือ บจก ...
Read More

รางวัลมาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก

รางวัลมาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก นายพิพัฒน์ หรดาล  กรรมการผู้จัดการบริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบโล่เกียรติคุณ จากนายธีระพงษ์ รอดระเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม ในโอกาสเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก หรือ Q Mark ในงานสัมมนา “เสริมศักยภาพการขนส่งไทย สู่ศูนย์กลางการขนส่งอาเซียน” ณ ...
Read More

บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ จำกัด ได้รับรางวัล Best Practice 2017

บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ จำกัด ได้รับรางวัล Best Practice 2017 บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ จำกัด ได้รับรางวัล Best Practice 2017 สาขาผู้ประกอบการธุรกิจด้านโลจิสติกส์ จากการเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ...
Read More

BHL Total Logistics

© BHL Total Logistics Co.,LTD. All Rights Reserved