เข้าสู่ระบบผู้ประกอบการรถร่วม

BHL Logistics

BHL Logistics, We are a leading logistics service provider for both domestic and international. Our objective is to provide all in one logistics solutions to the customer, we aim to establish a "ONE STOP LOGISTICS SERVICE" with more flexible, faster and optimize to your specific business format.

Our logistics processes are monitored by professional team and supported by modern technology in a full range of equipments and tools. We cooperate with worldwide partner and cover all services ensuring customer satisfaction.

service1

Inland Transportation more+

service1

Stevedore and Marine Transportation more+

service1

Port and Warehouse more+

service1

International Ocean and Air Freight Forwarder more+

service1

Custom Brokerage Service more+

BHL news

รางวัล Best Practice 2017 สาขาผู้ประกอบการธุรกิจด้านโลจิสติกส์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ รุ่นที่ 9 ปี 2560     บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ จำกัด นำโดย คุณพิพัฒน์ หรดาล Managing Director...